New Page

Bemutatkozás


Az Alapítvány tanácsadási, oktatási és képzési tevékenységével elő kívánja segíteni a szociálisan rászorult hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek és életminőségének javítását.

1. Az "Életminőség" Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 2000. év november hó 08 napján került bejegyzésre. Közhasznú 2000. 11. 27 óta.
2. 2004. február 09. napján az Alapító a Kuratórium elnöki tisztjét Stercel Károly látja el, aki a tisztséget elfogadta, és 2004. március 25. napján a Hajdú - Bihar Megyei Bíróságon bejegyzésre került.
3. A személyi váltás következményeként az alapítvány új székhelye:
4024 Debrecen, Rákóczi u. 42.
4. Az alapítvány céljait újabb közhasznú tevékenységekkel bővítették a pályázati lehetőségek érdekében.
5. 2007. szeptember 27. napján az Alapító okirat módosítása vált szükségessé, a Kuratórium titkára Oszlánszki Béla helyett Vezendi Sándor lett. 2007. december 04. napján a Hajdú - Bihar Megyei Bíróságon bejegyzésre került.
6. Tevékenységeit a Kuratóriumi tagok mellett 3 főállású személy látja el, szükség esetén önkéntes személyek bevonásával.

A Kuratórium bemutatása:

Stercel Károly elnök
Programozó matematikus
Gazdasági társaságok ügyvezető igazgatója


Vezendi Sándor titkár
Könyvelő

Dr. Teperics Károly kuratóriumi tag
Egyetemi adjunktus,
A Debreceni Egyetem egyetemi oktatója


Az első években Alapítványunk rendszeresen felvilágosító és megelőző előadás - sorozatokat szervezett Hajdú-Bihar megye különböző településeinek iskoláiban. Vidéken elsősorban az általános iskola felső tagozatai számára, Debrecen városában a szakmunkás és szakközépiskolák diákjai részére.
2004-től kezdődően a pályázati lehetőségeket kihasználva, projektek keretében tudjuk megvalósítani az általunk kitűzött célokat.