Keresés

Nyelvválasztás

Huro-CBC

A program hivatalos honlapja:
www.huro-cbc.eu

Oldaltérkép

  • Főoldal
  • Idővonal
  • Közbeszerzés
  • Letölthető dokumentumok
  • Galéria
  • Kapcsolat
  • Nyelv: HU | EN | RO
  • A program: www.huro-cbc.eu

A projekt címe: Tanulással a határon át! - A munkaerőpiaci esélyek javítása, hátrányos helyzetű rétegek esetében, határon túli munkavállalási lehetőségekkel
A projekt rövid címe: Tanulással Át!
A projekt időtartama: 2012.04.01. - 2013. 03.31.
Főkedvezményezett: "Életminőség" Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány
Konzorciumi partner: Association for Business Promotion in Romania (ABPR)
Elnyert támogatás: 156.424,82 EUR
Támogatási intenzitás: 95 % (HU) és 98% (RO)
Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.
Irányító Hatóság: Közös Technikai Titkárság VÁTI Nonprofit Kft. - központi iroda

A projekt rövid összefoglalása:
Az Életminőség és a Romániai Vállalkozákfejlesztési Egyesülete azzal a céllal tervezte ezt a projektet, hogy a határ mindkét oldalán hátrányos helyzetben lévő alacsony képzettségű munkanélküli, vagy pályakezdő nőket (32 HU + 32 RO) képzés és esetleg határon túli munkavállalás által vonja be a munka világába. A projekt újszerűsége, hogy nem csak szakmai képzést (végzettséget) kapnak a célcsoport tagja, hanem csopotos ill. egyéni tanácsadás révén olyan információkhoz juthatnak, ami növeli a munkavállalói esélyeiket a határ túloldalán. A célcsoport igen nagy létszámú mind Hajdú-Bihar, mind Bihor megyében.

Problémák és kihívások a projekttel kapcsolatban:
Megyénkben, és a határ túl oldalán nagy szükség van komplex, integrált es differenciált programokra. A pályakezdő, illetve tartósan munkanélküli nők szakképzettségének hiánya vagy elavultsága miatt, hiányzik vagy nem megfelelő a munkatapasztalatuk. Emiatt nem tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon. Jelentős probléma a vállalkozások tőkeszegénysége is, amely azt eredményezi, hogy nagyon alacsony az új beruházások száma. A lakosság mobilitása eléri a 17%-ot, ami a helyi munkalehetősegek hiánya miatt folyamatos növekedést mutat. Az alapfokú (általános iskolai), vagy annál is alacsonyabb végzettséggel rendelkezők aranya 50% Hajdú-Bihar - Bihor megyékben. A munkanélküliség elől az inaktivitásba menekülés jelentősen megemelte az inaktív keresők össznépességhez viszonyított aranyát is. A nők tartós munkanélküliségének magas aránya indokolja a projekt megvalósítását. A célcsoport fejlesztésével a szakmai képzésük megszerzésével a "munkára kész" állapotot érjük el. A munkaadói oldalt vizsgálva több szakma van amelyben az elhelyezkedés a képzettség hiánya miatt nem lehetséges. A kereslet és kínálat összehozása a projekt egyik fő célja. Ennek megfelelően olyan képzéseket valósítunk meg, melyre a határ egyik vagy másik oldalán jelentős kereslet mutatkozik munkaadói oldalról is.

A projekt hozzáadott értékei: a régióban élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatottságának javítása, képzés révén, csapatépítő, munkatanácsadással kapcsolatos tréning. Ez a foglalkoztatás-ösztönző tevékenység- és szolgáltatáscsomag példaértékű lehet más régiók számára. Mindemellett a projekt egy kiváló együttműködés eredménye a választott partnerrel.
Az általunk kidolgozott projekt tevékenységek illeszkednek az EU -tagállamok és az Európai Bizottság megerősített együttműködésébe: Stratégiai keretet az európai együttműködés az oktatás és képzés "2020". A projekt célkitűzései megtalálhatóak az ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS - FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2009-2013 programban. A projekt tevékenységei beilleszkednek az Észak-Nyugati Régió Fejlesztésének Stratégiájának célkitűzéseibe, valamint megtalálhatóak a Szatmár megyei Szociál-Gazdasági Fejlesztés Stratégiájában.
A kitűzött alkalmazandó tevékenység meghatározó a program célkitűzéseiben, mivel a határmenti zónák, közösségek közötti tartós együttműködési hálózat kialakítását ösztönzi és támogatja, a határmenti közösségek és gazdasági szereplők együttműködését a közös együttműködési zóna fejlesztésének megkönnyítése céljából, a határmenti zónára vonatkozó előnyök kihasználásával. Jelen tevékenység meghatározó a program 2. prioritásában: A határmenti területek szociális és gazdasági kohéziójának erősítése, lényeges beavatkozási terület 2.3 Munkaerőpiaci és oktatási együttműködés - tudás és készségek közös fejlesztése, 2.3.2 "Munkaerőpiaci együttműködés", mint a projekt fő tevékenysége célul tűzi ki,a képzési program hatékony és sikeres lebonyolítása révén versenyképes és a gyakorlatban hasznosítható tudás átadását a képzésben résztvevőknek. Ezen kívül rövid távú cél, hogy a megszerzett tudást a képzésben résztvevők a gyakorlatban is azonnal alkalmazzák.
Partnerünkkel a Román Vállalkozók Egyesületével (Rove) egy olyan projekt megvalósítását tervezzük, melynek előzménye egy hazai (TÁMOP) projekt megvalósítása. Ebben hasonlóan hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci reintegrációját végezzük képzések és foglalkozások segítségével. A partnertalálkozók alkalmával fény derült rá, hogy a határon átnyúló hasonló elvű pályázat további lehetőségeket kínálna a célcsoport számára, nagyobb lehetőségek biztosítása mellett. A programot együttműködve valósítjuk meg. A vezető partner az Alapítvány, így felel a projekt tervezett ütemű tartalmi és pénzügyi megvalósításáért. A projekt szinte minden tevékenységét együtt, folyamatos kapcsolattartás mellett valósítjuk meg. A célcsoport megkeresése – a közösen megfogalmazott szórólapok és levelek alapján egy időben történik meg. Ezt követően a képzések lebonyolítása párhuzamosan történik a határ mindkét oldalán. A ROVE szervezi meg a képzések lebonyolítása után a romániai hallgatók rendszeres utazását Debrecenbe, annak érdekében, hogy a Romániában a képzésben bevont hallgatók a debreceni hallgatókkal közösen vegyenek részt a képzések utáni foglalkozásokon, tréningeken.

A projekt közvetlen célcsoportja:
A projekt megvalósulásának helyszínén élő (Hajdú-Bihar megye - 32 fő, Bihor megye - 32 fő) munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, esetenként roma származású, munkanélküliek, inaktív keresők és eltartottak számára komplex és egyénre szabott, humánerő-fejlesztést és munkaerő-piaci felzárkózást, (re)integrációt biztosító, a foglalkoztathatóságot és a foglalkoztatást javító szolgáltatás biztosítása.Olyan közvetítő mechanizmusok létrehozása és működtetése, amely a munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt külföldi partnerek, intézmények és szervezetek tevékenységének összehangolását, együttműködését, partnerségi viszonyainak kialakítását segítik. A projekt előkészítése során bevontuk a projektbe mindazon intézmények és projekt partner szakembereit, akik a projekt alatt kapcsolatba kerülnek a célcsoporttal. Véleményüket beépítettük a projektbe, azokat az igényeket, amelyek a célcsoport részéről felmerülnek a projekt kapcsán.

A projekt közvetett célcsoportja:
A közvetett kedvezményezettek kategóriába tartoznak a képzésben részt vevők családtagjai, illetve a munkaadók. A kistérségi foglalkoztatóknál, a felmérések alapján kereslet mutatkozik a projekt során megszerezhető képesítéssel (Bionövény termesztő üvegházas technológiával) rendelkező álláskereső számára. Többletértéket jelent a projekt számára, hogy a munkanélküliek OKJ-s bizonyítványt szereznek, mellyel biztosítjuk számunkra a helyben történő munkavállalást, valamint helyi szinten vehetik igénybe a munkavállalók a gyakorlati képzés lehetőségeit. Ezzel ösztönözve a munkavállalót magasabb létszám foglalkoztatására, úgy, hogy 95 %-os állami támogatást vehetnek igénybe, melyhez segítséget nyújtunk.

A célcsoport által hozzáadott érték:
A projekt célcsoportját azok a felnőtt korú lakosok adják, akik hátrányos helyzetűknél fogva nem képesek munkát találni a településen vagy a régióban, illetve akadályoztatva vannak abban, hogy a kiélezett munkaerő-piaci versenyben felvegyék a versenyt a nagyvárosokban vagy az agglomeráció közelében élő munkát keresőkkel. A pályázat fő célja, hogy közvetlen módon a program megvalósításának a területén élő munkanélküliek számára lehetővé tegye a helyben történő felnőttképzés lehetőségét. A képzésben résztvevők elsajátítanak egy szakmát, a képzés végeztével pedig akár rögtön állást is kapnak a gyakorlóhelyükön. A projektben résztvevő tanuló a szakolyi Biokertészetnél töltheti le, ahol ez idő alatt a szakmai gyakorlaton túl helyismeretet is szerez, és minden valószínűség szerint a végzést követően azonnal önálló munkavégzésre lesz képes. A szakmai gyakorlat ideje alatt megismerkedik a "munkahely" által kínált karrier lehetőségével, és iránymutatást kap életpályatervének véghezvitelére.